Restrukturyzacji zobowiązań firmowych

Produkt ten jest dedykowany do właścicieli firm posiadających zobowiązania, zarówno bankowe, jak i publiczno-prawne, które powodują brak płynności w firmie. Dostępna jest prosta konsolidacja zobowiązań ze spłatą i rozłożeniem na dogodne raty, jak i restrukturyzacja w oparciu o nieruchomość zobowiązań wymagalnych. Warunki tego rodzaju finansowania są zależne od kondycji firm oraz wieku zobowiązań, a także ewentualnej wartości zabezpieczenia.