Finansowanie pozabankowe

W obecnych realiach uzyskanie finansowania często graniczy z „cudem”. Powodem jest wciąż zaostrzane prawo bankowe oraz rekomendacje KNF zacieśniające kryteria udzielania kredytów w Polsce. Osoby posiadające problemy ze spłatą kredytów lub innych zobowiązań usuwa się poza margines, nie dając żadnej szansy na finansowanie z systemu bankowego. Drugą kategorią klientów, których dotyczy ta sytuacja, są przedsiębiorcy posiadający krótką historię działalności lub chcący sfinansować projekt w oparciu o spółkę celową bez historii finansowej. W odpowiedzi na potrzeby tej grupy klientów proponuję finansowanie pozabankowe oparte o nieruchomość.

Jestem w stanie zapewnić pożyczkę na dowolny cel, w tym np. spłatę wymagalnych zobowiązań kredytowych lub publiczno-prawnych, realizację projektu deweloperskiego, finansowanie niestandardowych celów, takich jak m.in. działalność poza granicami RP. Finansowanie zapewniam do 50% realnej wartości nieruchomości. Preferowane lokalizacje to byłe miasta wojewódzkie i najbliższe okolice lub działki rolne w dobrych lokalizacjach. Nie badana jest w tym przypadku zdolność kredytowa, nie wymagane są zaświadczenia z ZUS i US. Umowa zawierana jest do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Koszty obsługi są ustalane zawsze indywidulanie i zależą od atrakcyjności nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki.