Inwestowanie – Oszczędzanie

W oszczędzaniu nadwyżek finansowych najważniejszy jest konkretny cel. W określeniu tego celu pomagam moim klientom na indywidualnym spotkaniu. W trakcie spotkania dobieramy narzędzie, które pozwoli osiągnąć wspomniany cel w założonym czasie.

W ofercie posiadam zarówno rozwiązania oparte o rynek kapitałowy, takie jak fundusze inwestycyjne, jak i rynek pieniężny, np. lokaty.

Zachęcam do spotkania, na którym przygotuję indywidulany plan finansowy poprzedzony analizą finansową, zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Współpracę z klientami opieram na produktach:

  • bankowych (lokaty, rachunki oszczędnościowe, produkty strukturyzowane),
  • ubezpieczeniowych (programy regularnego oszczędzania,
    polisy na życie z UFK, polisy ochronne),
  • funduszy inwestycyjnych.