Faktoring

Faktoring (właściwy, niewłaściwy)

 • Która z firm działających na polskim rynku nie miała problemów z terminem płatności faktur od kontrahentów? Według najnowszych danych
  co druga polska firma ma problemy w związku
  z niespotykanie długimi terminami płatności. Średni czas obrotu fakturami w Polsce wynosi ponad 60 dni, podczas gdy średnia europejska jest bliska 30 dni.
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli firm proponuję faktoring, który jest najprostszą, a zarazem najtańszą formą upłynnienia kwoty zamrożonej w fakturze.
  W transakcji faktoringowej biorą udział trzy podmioty:
  faktor (np. bank), faktorant (firma wystawiająca fakturę)
  oraz dłużnik (odbiorca faktury).
 • Dzięki tej usłudze firma uzyskuje środki finansowe
  przed terminem zapadalności wierzytelności handlowych wynikających z faktur. W rezultacie faktorant nie musi czekać na zapłatę wierzytelności od dłużnika, zabezpieczając się jednocześnie przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie.
 • Proponuję wszystkim firmom faktoring właściwy
  (z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika przez faktora) oraz faktoring niewłaściwy (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika przez faktora).
 • Jestem w stanie zapewnić najlepsze oraz najtańsze oferty faktoringu, zarówno bankowego,
  jak i pozabankowego z wypłatą nawet 100% wartości faktury, z terminem zapłaty nawet do 180 dni!